Cégátvilágítás

A NAVMESTER a Megbízó cégénél, vállalkozásánál lévő gazdaságossági érvényesülését tekinti át, melyen az elérhető legkiterjedtebb eredmény elérése értendő a legmagasabb szintű elégedettséggel együttesen értelmezve.

A cég tejes körű átvilágításhoz meghatározóan fontos a fő tevékenységi kör alapos ismerete, mivel adott esetben ezen ismerethiány hibás következtetésre vezethet.
A cégátvilágítás átfogó tevékenység, amely alapjaiban a költséggazdálkodástól a likviditásvizsgálaton keresztül a szervezeti struktúrák áttekintésével a munkaerő gazdálkodásig terjedhet.

A cégátvilágítás - az információk bizalmas, titoktartási kötelezettség elveit betartó kezelése mentén - összefoglaló értékelést ad a cégben tulajdonosként érdekeltek, a cégvezetés számára, illetve abban akvizíció útján tulajdont szerezni akarók számára, ugyanakkor javaslatokat is megfogalmaz a változtatásokra.

Egy cég nyereségességét több tényező befolyásolja, mint például a személyzetkezelés, szervezés, marketing, értékesítés, pénzügyek, menedzsment stb.

A cég szervezeti struktúrájának, személyzetének, pénzügyeinek és teljes működésének átvizsgálása során fellelhetők olyan pontok, amelyeknek a javításával komoly eredmény érhető el a teljes cég költségstruktúrájában. Az adatok feldolgozása során kimutatásra kerülnek azok a pontok és folyamatok a cég működésében, amelyek ténylegesen okozzák a cég előrehaladását, illetve azok a pontok is, amelyek jelenleg akadályozzák azt.

A cégátvilágítás során szakmai munkát végzünk, melynek célja, hogy megmutassuk, hogyan tud a cég növelni hatékonyságon:

 • Felmérjük a cég jelenlegi helyzetét, erősségeit, gyengeségeit, piaci pozícióját a versenytársakhoz képest, illetve jövőbeli céljait, szükségleteit, igényeit.
 • Elemezzük a cég útját a jelenlegi helyzetéig, s átvizsgáljuk a meglévő pénzügyi megoldásokat (bankszámlák, hitelek, biztosítások stb.). Tájékoztatást adunk ezen konstrukciók ár-érték arányairól, s a pénzpiacon elérhető lehetőségekről.
 • Kitérünk a finanszírozás kérdéseire is, illetve a pályázati lehetőségekre.
 • Átvizsgáljuk a könyvelési dokumentumokat és készítünk egy céganalízist.
 • Az analízis során kitérünk adóoptimalizálási lehetőségekre is, illetve átnézzük a bérezési struktúrát, illetve a cafeteria rendszert. A vizsgálat célja a hatékonyságnövelés!
 • A cégátvilágítás során arra törekszünk, hogy ügyfeleink konkrét kérdéseire adjunk konkrét válaszokat, amelyek hozzájárulhatnak a cég jövőbeli fejlődéséhez.
 • Mindig megnézzük, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a tulajdonos(ok) pénzügyei és a cég pénzügyei.
 • A céganalízisben módszeresen végigmegyünk egy kérdéssoron és a válaszok alapján összeállítunk egy elemzést, amiben rámutatunk, mit csinál jól a cég és mi az, amin változtatni szükséges. Ezen kívül javaslatokat teszünk, hogy a cégvezetés hogyan hozza ki a legtöbbet a cégéből.
 • Az átvilágítást követően összefoglaló javaslatokat teszünk, s megfogalmazzuk a szükséges változtatásokat is. Az elemzést és a javaslatokat nyomtatott vagy elektronikus formában a cégvezető rendelkezésére bocsátjuk.

A cég átvilágításának eredménye az alkalmazott munkamódszerek és a cég kultúrájának megismerését követően készítendő jelentésben kerül rögzítésre. A Jelentés célja és feladata azoknak a területeknek a részletes bemutatása, amelyek a cég hosszabb távú stabilitása szempontjából változtatás nélkül kockázatot jelenthetnek, illetve amelyek fejlesztésével a működés hatékonysága növelhető, leírva a feltárt fejlesztési lehetőségeket, azok megvalósításának módjait.

Keressen minket bizalommal!

A beérkező üzeneteket iktatjuk. A lehető legrövidebb időn belül válaszolunk és kapcsolatot teremtünk!

Üzenet írása
Elérhetőségünk
 • +36 30 637-5958
 • 1025 Budapest, Szépvölgyi út 4/a.
 • 1133 Budapest, Dráva u. 5/b.
 • 1152 Budapest, Rákos út 49.