Adócsalás, költségvetési csalás

Adócsalással gyanúsítják? Költségvetési csalás miatt feljelentették? Gazdasági büntetőügyében a Navmester megvédi jogait!

A legtöbb gazdasági bűncselekmény adócsalásból, költségvetési csalásból, csődbűncselekményből ered. Általában a Hivatal adóellenőrzése folytán, vagy felszámolási eljárás keretében derül ki, hogy a költségvetésbe történő befizetési kötelezettséget nem teljesítették, ezáltal megvalósították a költségvetési csalás, vagy korábbi nevén az adócsalás tényállását. Adócsalás ügyében a feljelentést a revizorok által elkészített külön jegyzőkönyv alapján teszi meg a hatóság. A költségvetési csalás sokkal szigorúbb büntetési tételt határoz meg, mint az adócsalás korábban. Akár 10 év börtönbüntetés is kiszabható arra, aki a költségvetési csalás körébe tartozó tényállást követ el.

Amiért érdemes adócsalás esetén a Navmestert választania:

  • büntetőjogra specializálódtunk,
  • minden eljárási cselekményen részt veszünk,
  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését,
  • megírjuk Ön helyett a beadványokat, kérelmeket,
  • munkánkat szakértők segítik,
  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,
  • folyamatos kapcsolattartás, és tájékoztatás, soron kívüli konzultáció,

Ki követ el a költségvetési csalást, adócsalást?

A költségvetési csalást az követi el, aki költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz vagy a valós tényt elhallgatja. Azaz befizetési kötelezettségének csalárd módon nem tesz eleget és ezzel okoz vagyoni hátrányt.
- A másik tipikus esetkör pedig, amikor a költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy a költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.

Adócsalással kapcsolatos büntetőeljárás indult Ön ellen? Segítünk! Képviseljük az eljárás során, felkutatjuk a mentő körülményeket!
+36 30 637-5958

Látható, hogy az adócsalást bárki elkövetheti, aki költségvetésbe történő befizetési kötelezettségével, illetve az onnan származó juttatásával kapcsolatban tanúsít megtévesztő magatartást, feltéve, ha ezzel a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.

Adócsalás, költségvetési csalás elkövetési értékhatára

Az új Btk. az értelmező rendelkezések között határozza meg adócsalás, költségvetési csalás esetében az elkövetési értékhatárt, azaz azt az összeget, amelyet el kell érnie a bűncselekmény által okozott vagyoni hátránynak a bűncselekmény megvalósulásához, ez az összeg százezer forint.  Ennél kevesebb esetében az csalás szabálysértésnek minősül.

A költségvetési csalás eredménye vagyoni hátrány okozása. a vagyoni hátrány alatt érteni kell a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést, valamint a költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett vagy céltól eltérően felhasznált pénzeszközt is.

Adócsalás elkövetésével vádolják? Ellátjuk védelmét az adócsalás és egyéb bűncselekmények miatt indított büntetőeljárásokban! 

A büntetés korlátlan enyhítése

Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki adócsalás esetén a vádirat benyújtásáig az okozott vagyoni hátrányt megtéríti. A korlátlan enyhítés azonban nem alkalmazható, ha az adócsalás bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. Jelezni kell, hogy ez változást jelent a korábban hatályos szabályozáshoz képest, amely alapján az adóhiány megtérítése még büntethetőséget megszüntető oknak minősült.

Keressen minket bizalommal!

A beérkező üzeneteket iktatjuk. A lehető legrövidebb időn belül válaszolunk és kapcsolatot teremtünk!

Üzenet írása
Elérhetőségünk