Problémás NAV ügyek teljeskörű megoldása

ADÓJOGI SZOLGÁLTATÁSAINK

Számviteli szolgáltatások Számviteli és munkaügyi szolgáltatásunk keretében az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk: Az Ön által rendelkezésre bocsátott bizonylatok alapján vállaljuk cége teljes körű analitikus és főkönyvi könyvelését a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően; Elkészítjük a rendszeres bérszámfejtést és a kapcsolódó munkaügyi – és tb ügyintézéseket (dolgozók ki- és beléptetése, szja elszámolások, szabadság és táppénz elszámolások stb.); Rendszeres tájékoztatást küldünk az aktuális fizetési kötelezettségekről, költségvetési kapcsolatainak egyenlegéről; Elkészítjük és benyújtjuk a szükséges bevallásokat a NAV, helyi önkormányzatok, KSH felé; Igény esetén havi szintű riportot készítünk Ügyfeleink elvárásai szerint (pl. főkönyvi kimutatások, ÁFA részletezések, napló listák. Ezen felül speciális jelentések összeállítását is vállaljuk előre meghatározott adattartalommal, angol nyelven is; Beszámolók összeállítása angol és/vagy német nyelven is, konszolidált és az anyagcégek egyedi kérése szerinti beszámolók készítését is vállaljuk; Bontásos – költséghely, költségnem, munkaszám, projekt gyűjtés szerinti könyvelés és kimutatások készítése; Folyamatos tájékoztatót küldünk Hírlevél formájában az aktuális törvényi és jogszabályi változásokról. Társaságunk a Syrius 3000 integrált vállalatirányítási rendszerét és annak Iktató-modulját használja, amely lehetőséget biztosít a kimenő és bejövő bizonylatok Ügyfél általi rögzítésére. Ennek során Ügyfeleink egy zárt hálózaton keresztül irodánk központi rendszerében egy egyszerűsített iktató sablon alapján rögzíthetik bizonylataikat. Az iktató modul biztosítja az általános adminisztratív funkciókon felül a vevő- és szállító egyenlegek on-line lekérdezését (folyószámla-analitika), időszaki ÁFA kalkulációkat (tételes és összesített analitikák) és pénztárjelentés megtekintését. Az iktató rendszer nem követel meg komolyabb szakmai ismereteket, az előre beállított sablonok illetve a rendszer „öntanuló” lehetőségével biztosított a zökkenőmentes adatbevitel. A leggyakrabban előforduló gazdasági bűncselekmények, amelyekről jelen cikkünkben olvashat:

  • költségvetési csalás, adócsalás (leggyakoribb feljelentési ok adóellenőrzések során), amennyiben ilyen feljelentést tesz az adóhatóság, egyúttal magánokirat hamisítás miatt is feljelent, hiszen az adóbevallás szándékosan történő meghamisítása, magánokirathamisítás.
  • áfa csalás (a költségvetési csaláson belüli leggyakoribb feljelntési ok)
  • csődbűncselekmény (felszámolási eljárások során, a felszámoló általi leggyakoribb feljelentési ok)
  • sikkasztás
  • társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással visszaélés
Adójogi szolgáltatások Nemzetközi és belföldi ügyletekhez kapcsolódó adószakértés, adótanácsadás Adóhatóságok előtti képviselet, hatósági revíziók lefolytatása Adóhatósági határozatok értelmezése, fellebbezés megfogalmazása Ellenőrzési szankciók elkerülése, a megállapítások mérséklése Állásfoglalások megfogalmazása, benyújtása Vagyonosodási vizsgálatok során képviselet és teljes körű adótanácsadás, jegyzőkönyvek észrevételezése, fellebbezések Előzetes felkészülés a vagyonosodási ellenőrzésekre, általános adójogi tanácsadás a várható eseményekről, a revízió során felmerülő kérdések, nyilatkozat és pénzforgalmi kimutatás minták bemutatása Fizetési kedvezmények, halasztások, részletfizetések, fizetési kötelezettségek mérséklések ügyintézése Szerződések előzetes áttanulmányozása, véleményezése, adó és számviteli hatások feltárása Speciális számviteli és adójogi szolgáltatások Adótervezés, adóoptimalizálás Átalakulások teljes körű jogi, számviteli és adózási feladatainak ellátása Vagyon – és cégértékelés, akvizíciókban való szakértői közreműködés Nemzetközi adózás,- adótervezés, offshore cégalapításhoz tanácsadás Cégstruktúrák felépítése (holdingok), hatékony adózási környezet kialakítása Speciális adózási területekhez kapcsolódó adószakértés, tanácsadás A társaságok megszüntetéséhez fűződő szolgáltatásaink Jogi iránymutatás a felelősségi kérdésekről (ügyvezető, tulajdonos), felszámolások esetén Ügyfeleink érdekeinek képviselete A cégek megszüntetésével járó (végelszámolás, felszámolás) adózási, számviteli feladatok ellátása
  • képviselet felszámolási eljárás során
  • képviselet adóellenőrzés során
  • felkészülés egy esetleges büntetőügyre, költségvetési csalás, csődbűncselekmény vagy más gazdasági büntetőügy folytán
  • felkészülés egy esetleges adóellenőrzésre
  • felkészülés egy esetleges felszámolási eljárásra

Keressen minket bizalommal!

A beérkező üzeneteket iktatjuk. A lehető legrövidebb időn belül válaszolunk és kapcsolatot teremtünk!

Üzenet írása
Elérhetőségünk